Retourinformatie

Omdat alle fysieke producten speciaal volgens uw wensen worden gemaakt, kunnen producten niet zonder opgaaf van reden retour worden genomen. Indien er een kwaliteitsprobleem is met het product, kunt u, binnen 30 dagen na ontvangst van het product, een retourverzoek indienen. Hiervoor gebruikt u de link zoals u deze heeft ontvangen in de verzendbevestiging van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Digitale producten kunnen niet retour gestuurd worden. 

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

GoComfy vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.